FORGOT YOUR DETAILS?

Συχνές Ερωτήσεις

Τί είναι το First Certificate in English (FCE);
Το FCE είναι πτυχίο γλωσσομάθειας του Πανεπιστήμιου του Cambridge. Είναι μια εξέταση που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες και καλύπτει την επικοινωνία σε βασικούς τομείς .

Τί είναι το Certificate in Advanced English (CAE);
Το CAE είναι και αυτό πτυχίο γλωσσομάθειας που χορηγείται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge κατόπιν εξετάσεων .Είναι μια εξέταση προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Είναι αποδεικτικό υψηλού επιπέδου γνώσης της γλώσσας για όσους χρησιμοποιούν τα Αγγλικά σε τομείς όπως η ανώτερη εκπαίδευση, η εργασία και οι κοινωνικές δραστηριότητες.

Τί είναι το Certificate of Proficiency in English (CPE);
Το CPE είναι ένα πτυχίο γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου του Cambridge. Είναι μια εξέταση πολύ προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες Αντιστοιχεί σε επίπεδο γνώσης του αγγλικού πανεπιστημιακού επιπέδου και αναγνωρίζεται από τα περισσότερα Βρετανικά πανεπιστήμια, αλλά και διεθνώς, ως αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας σε άριστο επίπεδο. Η απόκτηση του προσφέρει επίσης τη δυνατότητα απόκτησης άδειας διδασκαλίας (επάρκεια) της αγγλικής γλώσσας.

Τί περιλαμβάνουν οι εξετάσεις των FCE, CAE, CPE;
Οι εξετάσεις των FCE, CAE και CPE αποτελούνται από 5 papers τα οποία όμως έχουν διαφορετικό δείκτη δυσκολίας.
Τα papers αυτά είναι τα εξής:
•    Paper 1: Reading Comprehension (κατανόηση κειμένου)
•    Paper 2: Writing (Έκθεση)
•    Paper 3: Use of English (Γραμματική και Λεξιλόγιο)
•    Paper 4 : Listening Comprehension (Κατανόηση προφορικού λόγου)
•    Paper 5: Interview (Συνέντευξη)

Τα παραπάνω 5 papers τα δίνω όλα την ίδια μέρα;
Όχι. Τα πρώτα papers (Reading, Use of English, Composition & Listening) δίνονται όλα την ίδια μέρα, που είναι Σάββατο για το FCE, ενώ το CPE και τo CAE δίνονται Κυριακή. Το 5ο paper (Ιnterview) δίνεται μια άλλη μέρα πριν ή μετά τις γραπτές εξετάσεις

Τι είναι το IELTS;
Το IELTS αποτελεί προϋπόθεση για εισαγωγή σε περισσότερα από 1,200 εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικούς συλλόγους και κρατικούς φορείς παγκοσμίως και είναι επίσης βασικό στοιχείο της διαδικασίας που ακολουθείται για τους αλλοδαπούς σε ορισμένες χώρες. Είτε θέλετε να σπουδάσετε, να εργαστείτε ή να ζήσετε στη Βρετανία, στην Ελλάδα ή κάπου αλλού στο εξωτερικό, θα πρέπει να λάβετε μέρος στις εξετάσεις IELTS. Δεν αποτελεί πτυχίο αλλά είναι αποδεικτικό του επίπεδου γνώσης των Αγγλικών σας.

Πόσο χρονών πρέπει να είσαι για να συμμετάσχεις στις εξετάσεις ΙELTS ;
To IELTS ενδείκνυται για υποψηφίους 16 ετών και άνω. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στο Academic Module ή στο General Training Module, ανάλογα με το μελλοντικό πρόγραμμα τους. Δηλαδή υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές του IELTS Test.

Τι είναι το Academic Module και τί το General Training Module;
Tο Academic Module είναι για σπουδαστές που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια ή σχολές ανώτερης εκπαίδευσης.
Το General Training Module είναι για σπουδαστές που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε γυμνάσια, σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή για να μεταναστεύσουν σε αγγλόφωνες χώρες.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις για το IELTS;
Το IELTS διενεργείται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την αίτησή τους, περίπου 2 εβδομάδες πριν.
Στα περισσότερα εξεταστικά κέντρα οι εξετάσεις γίνονται μία φορά το μήνα , ή και συχνότερα, σε περιόδους μεγάλης ζήτησης.

Τί περιλαμβάνουν οι εξετάσεις του IELTS ;
To IELTS αποτελείται από 4 μέρη:
•    Listening Comprehension
•    Reading Comprehension
•    Composition
•    Interview

Τα παραπάνω 4 μέρη τα δίνω όλα την ίδια μέρα;
Συνήθως ναι. Σε αντίθετη περίπτωση τα προφορικά δίνονται μια μέρα πριν ή μετά τα γραπτά.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα του IELTS;
Τα αποτελέσματα βγαίνουν 2 εβδομάδες μετά τις εξετάσεις, και ακόμη πιο γρήγορα με την Υπηρεσία Ταχείας Βαθμολόγησης (Express Marking Service).
Τα αποτελέσματά μπορούν επίσης να σταλούν απευθείας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του ενδιαφερομένου και να εκδοθούν επιπλέον επικυρωμένα αντίγραφα του Εντύπου Αποτελεσμάτων (Test Report Form) από το Βρετανικό Συμβούλιο το οποίο και διεξάγει τις εξετάσεις. Τα αποτελέσματα ισχύουν για 2 χρόνια.

Ποιά είναι η βάση για την εισαγωγή στα αγγλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα;
Δεν υπάρχει καθορισμένο passing mark. Κάθε ίδρυμα καθορίζει το score που θεωρεί κατάλληλο. Παρόλα αυτά, σαν γενικός κανόνας , score κάτω από Band 5, σε οποιοδήποτε skill, θεωρείται πολύ χαμηλό για ακαδημαϊκές σπουδές.
Score πάνω από Band 6 εκλαμβάνεται επαρκές.
Γενική επίδοση με Band score 5 ή 6 είναι οριακή και μπορεί να μην γίνεται δεκτή σε πολλά πανεπιστήμια.

Τι είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ);
Είναι το πρώτο πτυχίο που απονέμει το ελληνικό κράτος. Το Ε.Π.Π.Ε. δηλαδή το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος των Εξετάσεων στοχεύει με το ΚΠΓ στην πιστοποίηση της γλωσσικής γνώσης. Το Ε.Π.Π.Ε. προσδιορίζει 6 επίπεδα γνώσης υιοθετώντας την κλίμακα των επιπέδων γλωσσομάθειας που προβλέπει το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Α1: επίπεδο στοιχειώδους γνώσης
Α2: επίπεδο βασικής γνώσης
Β1: επίπεδο μέτριας γνώσης
Β2: επίπεδο καλής γνώσης
Γ1: επίπεδο πολύ καλής γνώσης

Το Κ.Π.Γ. αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ;
Το επίπεδο Β2 είναι ισότιμο του First Certificate (FCE). Το επίπεδο Γ1 είναι ισότιμο του Advanced (CAE). Οι αντίστοιχες ισοτιμίες ισχύουν και για τα πτυχία των άλλων γλωσσών και αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ.

Για ποια επίπεδα δίνονται εξετάσεις ΚΠΓ;
Μέχρι στιγμής δίνονται εξετάσεις για τα επίπεδα Β2 και Γ1.

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για το ΚΠΓ;
Συνήθως οι εξεταστικοί περίοδοι είναι Νοέμβριος και Απρίλιος ή Μάιος.

Πού γίνονται οι αιτήσεις για την εγγραφή στις εξετάσεις ΚΠΓ;
Γίνονται  στα γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας.

Πώς μπορώ να μάθω τα αποτελέσματα του ΚΠΓ;
Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στο διαδίκτυο.

Τί είναι το TOEIC;
To TOEIC (Test of English for International Communication) είναι ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που απονέμεται (για την Ελλάδα) από την Ελληνοαμερικανική 'Ένωση και δίνει στον κάτοχό του τη δυνατότητα της καλής επικοινωνίας στη διεθνή αγορά εργασίας. Αντιστοιχεί, ανάλογα με τη βαθμολογία που επιτυγχάνει ο εξεταζόμενος σε μέτρια, καλή, πολύ καλή και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σε ποιους απευθύνεται το TOEIC;
Απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες που θέλουν γρήγορα να πιστοποιήσουν το επίπεδο της αγγλικής γλώσσας.
Πότε γίνονται οι εξετάσεις;
Μία φορά την εβδομάδα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την αίτησή τους, περίπου 2 εβδομάδες πριν.

Τι συμπεριλαμβάνουν οι εξετάσεις;
Το TOEIC περιλαμβάνει 200 ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων και χωρίζεται σε 2 μέρη:
•    Listening Comprehension (100 ερωτήσεις)
Διάρκεια : 45 λεπτά
Βαθμός : 5-495
•    Reading comprehension (100 ερωτήσεις)
Διάρκεια : 75 λεπτά
Βαθμός : 5-495
Οι βαθμολογίες αντιστοιχούν σε:
•    Μέτρια γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 405-500 (Β1)
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 505-780 (Β2)
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 785-900 (Γ1)
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 905 και άνω (Γ2)
Πού διεξάγονται οι εξετάσεις;
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει επιλεγεί ως ο επίσημος φορέας των εξετάσεων TOEIC στην Ελλάδα και είναι το μοναδικό εξεταστικό κέντρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πότε θα ξέρω τα αποτελέσματα;
Τα αποτελέσματα γίνονται γνωστά εντός μίας εβδομάδας από την ημέρα διεξαγωγής του τεστ.

 

Ποια πτυχία αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ;

Επίπεδο B1 B2 Γ1 Γ2
CAMBRIDGE EXAMS PET FCE CAE CPE
CAMBRIDGE EXAMS IELTS 4.5-5.5 IELTS 6-7 IELTS 7.5+
CAMBRIDGE EXAMS BULATS 40-59 BULATS 60-74 BULATS 75-89 BULATS 90-100
MICHIGAN EXAMS BCCE ECCE ALCE ECPE
TOEIC 405-500 505-780 785-900 905 και άνω
EDEXCEL Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Τι είναι το TOEFL;
Το Test of English as a Foreign Language (TOEFL) είναι μία ειδική εξέταση για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα ΒΑ ή ΜΒΑ πρόγραμμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η εξέταση πιστοποιεί το επίπεδο γλωσσομάθειας της Αγγλικής. Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή και διαρκεί 3,5 ώρες.

Τί περιλαμβάνουν οι εξετάσεις του TOEFL ;
•    Listening Comprehension
•    Reading Comprehension
•    Grammar
•    Writing

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις TOEFL;
Στο Ίδρυμα FULBRIGHT (Βενιζέλου 4 , Θεσσαλονίκη & Βασ. Σοφίας 6, Αθήνα).

Πότε γίνονται οι εξετάσεις TOEFL
Συνήθως από Οκτώβριο μέχρι Μάιο κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 10.00πμ και στις 2.00μμ. Στη διάρκεια, όμως της καλοκαιρινής περιόδου καθώς και το Σεπτέμβριο λόγω αυξημένης ζήτησης δίνονται εξετάσεις και τις άλλες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και μία επιπλέον εξέταση την ημέρα, συνήθως στις 6.00 μμ.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα του TOEFL;
Σε 3 με 4 εβδομάδες, αν κάποιος γράψει την έκθεση στον υπολογιστή , ενώ αν γράψει την έκθεση σε χαρτί τότε τα αποτελέσματα καθυστερούν κατά 2 εβδομάδες (δηλαδή περιμένουμε αποτελέσματα σε 4 με 6 εβδομάδες)

Τί score πρέπει να πιάσω για να περάσω το TOEFL;
Συνήθως το σκορ που ζητάνε τα περισσότερα Παν/μια είναι 213/300 , κάποια, όμως, ζητάνε 230 και άνω.

Τι είναι το GMAT;
Το Graduate Management Admission Test (GMAT) είναι μία εξέταση η οποία είναι απαραίτητη για όσους επιθυμούν να κάνουν ΜΒΑ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τί περιλαμβάνουν οι εξετάσεις του GMAT ;
Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν 3 μέρη εκ των οποίων η έκθεση (ANALYTICAL WRITING ASSESSMENT - AWA) είναι προαιρετική. Τα μέρη του GMAT είναι:
1) το ANALYTICAL WRITING ASSESSMENT, το οποίο περιλαμβάνει δύο διαφορετικά είδη εκθέσεων και το καθένα από αυτά θα πρέπει να γραφεί σε 30 λεπτά στον υπολογιστή.
2) Το QUANTITATIVE SECTION , το οποίο περιλαμβάνει 37 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής , οι οποίες πρέπει να απαντηθούν σε 75 λεπτά.
3) Το VERBAL SECTION, το οποίο περιλαμβάνει 41 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής      οι οποίες πρέπει να απαντηθούν σε 75 λεπτά. To section αυτό περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόηση κειμένου (Reading Comprehension -15 ερωτήσεις),ασκήσεις λογικής (Critical Reasoning-11 ερωτήσεις) και διόρθωση λαθών (Sentence Correction-15 ερωτήσεις).

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις GMAT;
Στους χώρους της PEARSONVUE στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις GMAT;
Συνήθως από Οκτώβριο μέχρι Μάιο κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 10.00πμ και στις 2.00μμ. Στη διάρκεια, όμως της καλοκαιρινής περιόδου καθώς και το Σεπτέμβριο λόγω αυξημένης ζήτησης δίνονται εξετάσεις και τις άλλες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και μία επιπλέον εξέταση την ημέρα, συνήθως στις 6.00 μμ.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα του GMAT;
Σε 3 με 4 εβδομάδες.

Τί score πρέπει να πιάσω για να περάσω το GMAT;
Συνήθως ένα σκορ μεταξύ 500- 550 είναι αποδεκτό από τα περισσότερα Πανεπιστήμια.

Τι είναι το GRE;
Το Graduate Record Examinations (GRE) είναι μία εξέταση η οποία είναι απαραίτητη για όσους επιθυμούν να κάνουν ΜΒΑ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τί περιλαμβάνουν οι εξετάσεις του GRE;
Υπάρχουν 2 είδη τεστ GRE, το γενικό (general) και το ειδικό (subject).
Το γενικό τεστ περιλαμβάνει 3 μέρη:
1) την έκθεση (ANALYTICAL WRITING)
2) το VERBAL SECTION
3) το QUANTITATIVE SECTION.
Οι ενδιαφερόμενοι για το ειδικό τεστ του GRE μπορούν να εξεταστούν σε έναν από τους παρακάτω τομείς:
1) Biochemistry, Cell and Molecular Biology
2) Biology
3) Chemistry
4) Computer Science
5) Literature in English
6) Mathematics
7) Physics
8) Psychology

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις GRE;
Για το ειδικά τεστ οι εξετάσεις δίνονται στο ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ , ενώ για το γενικό τεστ στο Ίδρυμα FULBRIGHT (Βενιζέλου 4 , Θεσσαλονίκη & Βασ. Σοφίας 6, Αθήνα).

Πότε γίνονται οι εξετάσεις GRE ;
Για το ειδικό τεστ ανακοινώνονται συγκεκριμένες ημερομηνίες, ενώ για το γενικό τεστ οι εξετάσεις δίνονται συνήθως από Οκτώβριο μέχρι Μάιο κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 10.00πμ και στις 2.00μμ. Στη διάρκεια, όμως της καλοκαιρινής περιόδου καθώς και το Σεπτέμβριο λόγω αυξημένης ζήτησης δίνονται εξετάσεις και τις άλλες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και μία επιπλέον εξέταση την ημέρα, συνήθως στις 6.00 μμ.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα του GRE;
Σε 3 με 4 εβδομάδες.

Τι score πρέπει να πιάσω για να περάσω το GRE;
Το άριστα είναι το 800. Το κάθε Πανεπιστήμιο ορίζει το δικό του σκορ ως προαπαιτούμενο.

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή για τις εξετάσεις GMAT, GRE και TOEFL;
Και για τις τρεις παραπάνω εξετάσεις υπάρχουν τρεις τρόποι για να δηλώσει κάποιος συμμετοχή:
1) μέσω διαδικτύου και με τη χρήση πιστωτικής κάρτας
2) με τηλεφώνημα στην Ολλανδία και με τη χρήση πιστωτικής κάρτας , που είναι και ο πιο γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος και
3)καταθέτοντας τα εξέταστρα μέσω τραπέζης και στέλνοντας φαξ στην Ολλανδία.

Tι είναι τα πτυχία BEC;
Τα πτυχία αυτά δίνονται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και απευθύνονται σε επαγγελματίες που θέλουν να πιστοποιήσουν τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας αλλά και της συγκεκριμένης ορολογίας επιχειρηματικών Αγγλικών.

Πόσα επίπεδα υπάρχουν στα πτυχία BEC;
Υπάρχουν τρία επίπεδα:
a) BEC PRELIMINARY, το οποίο είναι αντίστοιχο του επιπέδου Β1 στο Συμβούλιο της Ευρώπης,
b) BEC VANTAGE, το οποίο είναι αντίστοιχο του επιπέδου Β2 στο Συμβούλιο της Ευρώπης και
c) BEC HIGHER, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Τι περιλαμβάνουν τα πτυχία BEC;

BEC PRELIMINARY BEC VANTAGE BEC HIGHER
Κατανόηση Κειμένου (READING) 7 μέρη / 45 ερωτήσεις 5 μέρη / 45 ερωτήσεις (1 ώρα) 6 μέρη / 52 ερωτήσεις(1 ώρα)
Παραγωγή Γραπτού Λόγου (WRITING) 2 εκθέσεις (1 ώρα και 30 λεπτά) 2 εκθέσεις (45 λεπτά) 2 εκθέσεις (1 ώρα και 10 λεπτά)
Κατανόηση προφορικού Λόγου (LISTENING) 4 μέρη / 30 ερωτήσεις (40 λεπτά) 3 μέρη / 30 ερωτήσεις (40 λεπτά) 3 μέρη / 30 ερωτήσεις (40 λεπτά)
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (SPEAKING) 3 μέρη (12 λεπτά) 2 άτομα μαζί 3 μέρη (14 λεπτά) 2 άτομα μαζί 3 μέρη (16 λεπτά) 2 άτομα μαζί

Κάθε πότε διεξάγονται εξετάσεις για τα πτυχία BEC;
Δίνονται συνήθως τέσσερις φορές το χρόνο. Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται ανά τακτά διαστήματα.

Τα πτυχία BEC έχουν συγκεκριμένη διάρκεια;
Όχι, έχουν ισχύ εφόρου ζωής.

Ποιά είναι τα πτυχία Michigan;
Είναι το BASIC COMPETENCY IN ENGLISH (BCCE), το CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH (ECCE), το ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) και το CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (ECPE).

Τα πτυχία Michigan αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ;
Αναγνωρίζονται και εάν αν κάποιος είναι κάτοχος του CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (ECPE), το Ελληνικό Δημόσιο του δίνει την επάρκεια και το δικαίωμα να εξασκήσει τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας.

Κάθε πότε διενεργούνται εξετάσεις για τα πτυχία Michigan;
Τα πτυχία BCCE, ECCE και ALCE δίνονται δύο φορές το χρόνο, το Δεκέμβριο και Μάιο.

Τι σκορ πρέπει να έχει κανείς για να περάσει πτυχία Michigan;
Πρέπει κάποιος να έχει πετύχει πάνω από 65% στο κάθε μέρος της εξέτασης.

Τι είναι τα πτυχία EDEXCEL;
Είναι εξετάσεις που διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και στην Ελλάδα διεξάγονται μέσω του Palso.

Πόσα επίπεδα υπάρχουν στα πτυχία EDEXCEL;
Υπάρχουν 5 επίπεδα.

Κάθε πότε διενεργούνται εξετάσεις για τα πτυχία EDEXCEL;
Υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι. Κάθε Δεκέμβριο και Μάιο

Γιατί να μάθω Γαλλικά;

Σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία που προκύπτουν από επίσημα δεδομένα, η Γαλλική γλώσσα είναι η δεύτερη που πρέπει κάποιος να μάθει επειδή:

 • Πάνω από 170 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν Γαλλικά ως επίσημη γλώσσα
 • 45 κράτη έχουν τα Γαλλικά ως επίσημη γλώσσα
 • Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυο είναι οι γλώσσες εργασίας: τα Αγγλικά και τα Γαλλικά
 • Τα κέντρα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε Γαλλόφωνες περιοχές: Βρυξέλες, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο
 • Στη Γαλλόφωνη Ελβετία βρίσκεται το παγκόσμιο νομισματικό, διπλωματικό ολυμπιακό και τουριστικό κέντρο
 • Η Γαλλική βιομηχανία κατατάσσεται δεύτερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Τα παραπάνω σημαίνουν πρόσβαση εργασίας στους τομείς:

Πολιτικής και Οικονομίας, Νομικής και Διπλωματίας, Εμπορίου και Διαμετακόμισης, Τεχνολογίας και Κατασκευών, Επικοινωνιών και Υπηρεσιών

 • Είναι η επίσημη γλώσσα του Ολυμπισμού
 • Είναι η δεύτερη επίσημη γλώσσα των Διεθνών Οργανισμών
 • Γνωρίζοντας Γαλλικά μπορεί κανείς να σπουδάσει ή να μετεκπαιδευτεί στα καλύτερα Πανεπιστήμια στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ελβετία, τον Καναδά
 • Η Γαλλία είναι σημαντικός εμπορικός και οικονομικός κόμβος
 • Τα Γαλλικά είναι μια από τις 7 μεγάλες γλώσσες με επίδραση στις τέχνες, τις επιστήμες, την τεχνολογία και τα γράμματα
 • Γνωρίζοντας Γαλλικά μπορεί κανείς να μάθει πιο εύκολα Ιταλικά, Ισπανικά, κλπ
 • Τέλος ας μην παραλείψουμε να τονίσουμε την ομορφιά και τη λάμψη της Γαλλικής γλώσσας που έχει να παρουσιάσει σημαντικά έργα στην παγκόσμια Σκέψη και Γραμματολογία

Τί είναι το DELF;
Το DELF (Diplome Elementaire de Langue Francaise είναι πτυχίο γλωσσομάθειας που χορηγεί το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας. Είναι μια εξέταση που αντιστοιχεί στοεπίπεδο Α1-Α2, Β1-Β2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

Τι περιλαμβάνει το πτυχίο Α1;
Περιλαμβάνει 4 ενότητες:
1) κατανόηση προφορικού λόγου (διάρκεια 20 λεπτά)
2) κατανόηση γραπτού λόγου (διάρκεια 30 λεπτά)
3) παραγωγή γραπτού λόγου (διάρκεια 30 λεπτά)
4) παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκεια 5 με 7 λεπτών με προετοιμασία 10 λεπτών)

Τι περιλαμβάνει το πτυχίο Α2;
Περιλαμβάνει 4 ενότητες:
1) κατανόηση προφορικού λόγου (διάρκεια 25 λεπτά)
2) κατανόηση γραπτού λόγου (διάρκεια 30 λεπτά)
3) παραγωγή γραπτού λόγου (διάρκεια 45 λεπτά)
4) παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκεια 6 με 8 λεπτών με προετοιμασία 10 λεπτών)

Τι περιλαμβάνει το πτυχίο Β1;
Περιλαμβάνει 4 ενότητες:
1) κατανόηση προφορικού λόγου (διάρκεια 25 λεπτά)
2) κατανόηση γραπτού λόγου (διάρκεια 35 λεπτά)
3) παραγωγή γραπτού λόγου (διάρκεια 45 λεπτά)
4) παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκεια 15 λεπτών με προετοιμασία 10 λεπτών-μόνο για το τρίτο μέρος τις εξέτασης)

Τι περιλαμβάνει το πτυχίο Β2;
Περιλαμβάνει 4 ενότητες:
1) κατανόηση προφορικού λόγου (διάρκεια 30 λεπτά)
2) κατανόηση γραπτού λόγου (διάρκεια 1 ώρα)
3) παραγωγή γραπτού λόγου (διάρκεια 1 ώρα)
4) παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκεια 20 λεπτών με προετοιμασία 30 λεπτών)

Τι περιλαμβάνει το πτυχίο Γ1;
Περιλαμβάνει 4 ενότητες:
1) κατανόηση προφορικού λόγου (διάρκεια 40 λεπτά)
2) κατανόηση γραπτού λόγου (διάρκεια 50 λεπτά)
3) παραγωγή γραπτού λόγου (διάρκεια 2 ώρες και 30 λεπτά)
4) παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκεια 30 λεπτών με προετοιμασία 1 ώρα)

Τι περιλαμβάνει το πτυχίο Γ2;
Περιλαμβάνει 2 ενότητες:
1) κατανόηση προφορικού λόγου (διάρκεια 25 λεπτά)
2) κατανόηση γραπτού λόγου (διάρκεια 35 λεπτά)
3) παραγωγή γραπτού λόγου (διάρκεια 45 λεπτά)
4) παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκεια 15 λεπτών με προετοιμασία 10 λεπτών)

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για τα παραπάνω πτυχία;
Τα πτυχία δίνονται κάθε Δεκέμβριο και Μάιο.

Πότε πρέπει κάποιος να κάνει τις δηλώσεις συμμετοχής ;
Συνήθως αυτές γίνονται περίπου δύο με τρεις μήνες πριν.

Τί είναι τα πτυχία Sorbonne;
Είναι πτυχία γλωσσομάθειας που απονείμει το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης
(Paris IV) κατόπιν εξετάσεων.

Πόσα επίπεδα έχουν τα πτυχία Sorbonne;
Έχουν δύο επίπεδα και εξετάζουν εκτός από κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου , τη γεωγραφία, πολιτισμό, οικονομία και το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας, Λογοτεχνία και / ή Μετάφραση.

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για τα πτυχία Sorbonne;
Υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι, συνήθως τον Οκτώβριο και τον Απρίλιο.

Πότε πρέπει κάποιος να κάνει τις δηλώσεις συμμετοχής για τα πτυχία Sorbonne;
Συνήθως αυτές γίνονται περίπου δύο με τρεις μήνες πριν.

Υπάρχει Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για τα Γαλλικά ;
Ναι. Σε δύο βασικά επίπεδα Β2 και Γ1.

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για το ΚΠΓ;
Συνήθως οι εξεταστικοί περίοδοι είναι Νοέμβριος και Απρίλιος ή Μάιος.

Πού γίνονται οι αιτήσεις για την εγγραφή στις εξετάσεις ΚΠΓ;
Γίνονται στα γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας.

Πώς μπορώ να μάθω τα αποτελέσματα του ΚΠΓ;
Αυτά ανακοινώνονται στο διαδίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το www.ifa.gr / www.ift.gr

Γιατί να μάθω γερμανικά; Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί λόγοι για να ξεκινήσω;

1. Η επικοινωνία στα γερμανικά με τους γερμανόφωνους συνεργάτες οδηγεί σε καλύτερες επαγγελματικές σχέσεις και αποτελεσματικότερη επικοινωνία

2. Ξέροντας γερμανικά βελτιώνεται η επαγγελματική σας προοπτική σε γερμανικές εταιρίες τόσο στη Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες. Η καλή γνώση γερμανικών σας αναδεικνύει σαν έναν πιο παραγωγικό συνεργάτη σε εργοδότες με παγκόσμια εμβέλεια.

3. Οι Τουρίστες από γερμανόφωνες χώρες ταξιδεύουν πολύ και παντού και ξοδεύουν περισσότερα από άλλους τουρίστες άλλων χωρών.

4. Τα Γερμανικά είναι η δεύτερη πιο σημαντική γλώσσα στην επιστήμη . Η Γερμανία είναι στη τρίτη θέση  παγκοσμίως στη έρευνα και  εξέλιξη και παρέχει υποτροφίες σε πολλούς αλλοδαπούς επιστήμονες σε αυτούς τους τομείς.

5. Η ανάπτυξη στους τομείς των μέσων μαζικής επικοινωνίας και τεχνολογίας της πληροφόρησης  καθιστούν απαραίτητη την πολυγλωσσία. Πολλές σελίδες του διαδικτύου είναι στα γερμανικά . Κάθε δέκατο βιβλίο τυπώνεται στα Γερμανικά. Οι γνώσεις των γερμανικών σας δίνουν μεγαλύτερη πρόσβαση στη πληροφόρηση.

6. Το να μαθαίνετε γερμανικά σας βοηθάει να κατανοήσετε την ζωή, τις επιθυμίες και τα όνειρα των πολυπολιτισμικών γερμανόφωνων χωρών.

7. Οι γνώσεις των γερμανικών θα σας βοηθήσουν σε ταξίδια όχι μόνο στις γερμανόφωνες χώρες  αλλά και σε χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη.

8. Τα γερμανικά είναι η γλώσσα των Goethe, Kafka, Mozart, Bach και Beethoven. Θα μπορείτε να τους διαβάσετε και να τους ακούσετε στο πρωτότυπο.

9. Η Γερμανία δίνει ένα μεγάλο αριθμό υποτροφιών για σπουδές στη Γερμανία.

10. Υπάρχουν συμφωνίες για ανταλλαγή μαθητών και σπουδαστών μεταξύ της Γερμανίας και πολλών χωρών του κόσμου.

Εφαρμόζεται ο νέος κανονισμός για την ορθογραφία στις εξετάσεις; 
Όλες οι γραπτές εξετάσεις αξιολογούνται βάσει των κανόνων ορθογραφίας, όπως αυτοί ορίσθηκαν και ισχύουν από τον Αύγουστο του 2006. Λεξικά αναφοράς: "DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung" από την 24. έκδοση 2006 και μετά και "WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung" την έκδοση μετά το 2006.

Τους ισχύοντες κανόνες και πίνακα λεξιλογίου θα βρείτε στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:

IDS: Deutsche Rechtschreibung - Regel und Worterverzeichnis   (PDF, 0,7 MB)
IDS: Deutsche Rechtschreibung - Worterverzeichnis Teil 2   (PDF, 0,8 MB)

Για πόσο διάστημα ισχύει η εξέταση; 

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας δεν χάνουν ποτέ την ισχύ τους. Πολλά ιδρύματα και εργοδότες όμως δέχονται μόνο πιστοποιητικά που αποκτήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια.

Πόσες φορές μπορώ να επαναλάβω την εξέταση; 

Μπορείτε να επαναλάβετε την εξέταση μόνο στο σύνολό της (όχι επιμέρους ενότητες) όσες φορές θέλετε. Εξαίρεση: KDS και GDS του Goethe Institut

Πάσχω από χρόνια πάθηση ή είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες (π.χ. με προβλήματα όρασης, ακοής κλπ.). Μπορώ να συμμετάσχω στις εξετάσεις;

Τα κατά τόπους Εξεταστικά Κέντρα προσπαθούν, όσο το επιτρέπουν οι δυνατότητες τους, να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες ανάγκες των υποψηφίων τους. Γι’ αυτό οι υποψήφιοι πρέπει ήδη κατά τη δήλωση συμμετοχής τους στις εξετάσεις να προσκομίσουν ιατρική γνωμάτευση που να πιστοποιεί το είδος και το βαθμό της χρόνιας πάθησης / αναπηρίας. Το Εξεταστικό Κέντρο υποχρεούται να χειρισθεί το θέμα με εχεμύθεια. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο θα δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις.

Τι όριο ηλικίας απαιτείται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις; 

Στις εξετάσεις του μπορεί να συμμετάσχει ο κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα από την ηλικία του ή τη γερμανική του υπηκοότητα.

Με πόσες μονάδες έχω επιτύχει στην εξέταση;

Πιστοποίηση επιπέδου Β1 (ΚΠΓ)

Ενότητα Τύπος δοκιμασιών και Αριθμός ερωτημάτων Συντελεστής Ελάχιστη βαθμολογία Χρόνος
1 Επιλογή
(40 ερωτήματα)
0,5 8 65
Συμπλήρωση (10 ερωτήματα) 0,5
2 Ημιελεύθερη παραγωγή
(2-3 κείμενα)
-- 9 50
3 Επιλογή
(15 ερωτήματα)
1 8 15 - 20
Συμπλήρωση (5 ερωτήματα) 2
4 Ημιελεύθερη παραγωγή
(3 κείμενα)
-- -- 15 - 20

Πιστοποίηση επιπέδου Β1 (Goethe Institut)

Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι οι 300 μονάδες. Πρέπει να περάσετε με επιτυχία τόσο τη γραπτή όσο και την προφορική εξέταση. Τα αποτελέσματα δεν συμψηφίζονται. Η βάση για το κάθε μέρος έχει ορισθεί στο 60%. Συγκεκριμένα ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει στη γραπτή εξέταση (LV+SB, HV και SA) τουλάχιστον 135 από συνολικά 225 μονάδες και στην προφορική τουλάχιστον 45 από συνολικά 75 μονάδες

Πιστοποίηση επιπέδου Β2 (ΚΠΓ)

Ενότητα Τύπος δοκιμασιών και Αριθμός ερωτημάτων Συντελεστής Ελάχιστη βαθμολογία Χρόνος
1 Επιλογή
(40 ερωτήματα)
0,5 8 65
Συμπλήρωση
(10 ερωτήματα)
0,5
2 Ημιελεύθερη παραγωγή
(2-3 κείμενα)
-- 9 65
3 Επιλογή
(15 ερωτήματα)
1 8 25
Συμπλήρωση
(5 ερωτήματα)
2
4 Ημιελεύθερη παραγωγή
(3 κείμενα)
-- -- 20

Πιστοποίηση επιπέδου Β2    (Goethe Institut)
Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία γι’ αυτή την εξέταση είναι οι 100 μονάδες. Πρέπει να περάσετε με επιτυχία τόσο τη γραπτή όσο και την προφορική εξέταση. Τα αποτελέσματα δεν συμψηφίζονται. Η εξέταση θεωρείται επιτυχής, αν στο γραπτό μέρος έχετε συγκεντρώσει τουλάχιστον 45 μονάδες και στο προφορικό τουλάχιστον 15. Η βάση για το κάθε μέρος είναι 60%.

Πιστοποίηση επιπέδου Γ1    (ΚΠΓ)

Ενότητα Τύπος δοκιμασιών και Αριθμός ερωτημάτων Συντελεστής Ελάχιστη βαθμολογία Χρόνος
1 Επιλογή
(50 ερωτήματα)
0,4 8 80
Συμπλήρωση
(10 ερωτήματα)
0,5
2 Ημιελεύθερη παραγωγή
(2-3 κείμενα)
-- 9 90
3 Επιλογή
(20 ερωτήματα)
1 8 25
Συμπλήρωση
(5 ερωτήματα)
1
4 Ημιελεύθερη παραγωγή
(2 κείμενα)
-- -- 25

Πιστοποίηση επιπέδου Γ1    (Goethe Institut)
Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία γι’ αυτή την εξέταση είναι οι 100 μονάδες. Πρέπει να περάσετε με επιτυχία τόσο τη γραπτή όσο και την προφορική εξέταση. Τα αποτελέσματα δεν συμψηφίζονται. Η εξέταση θεωρείται επιτυχής, αν στο γραπτό μέρος έχετε συγκεντρώσει τουλάχιστον 45 μονάδες και στο προφορικό τουλάχιστον 15.
Η βάση για το κάθε μέρος είναι 60%.

Πιστοποίηση επιπέδου Γ2  Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS):
Στην ενότητα Α πρέπει να συγκεντρώσετε τουλάχιστον 18 μονάδες. Αν όμως στη Φωνητική, που περιλαμβάνεται στην ενότητα Α, συγκεντρώσετε λιγότερες από 2,25 μονάδες, τότε έχετε αποτύχει σε όλη την προφορική εξέταση.
Στην ενότητα Β πρέπει να συγκεντρώσετε συνολικά 24 μονάδες.
Στην ενότητα C πρέπει να συγκεντρώσετε τόσο στο ‘περιεχόμενο’ όσο και στη ‘γλώσσα’ από 9 μονάδες.

Πιστοποίηση επιπέδου Γ2  + Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS):
Στην ενότητα Α πρέπει να συγκεντρώσετε 18 μονάδες. Αν όμως στη Φωνητική, που περιλαμβάνεται στην ενότητα Α, συγκεντρώσετε λιγότερες από 2,25 μονάδες, τότε έχετε αποτύχει σε όλη την προφορική εξέταση.
Στις ενότητες B και D πρέπει να συγκεντρώσετε τουλάχιστον 18 μονάδες.
Στην ενότητα C πρέπει να συγκεντρώσετε συνολικά 24 μονάδες.

Πότε είναι οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις του Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας  είναι Απρίλιο και Νοέμβριο.
Οι εξετάσεις επιπέδου Β1, Β2 και Γ1 του Goethe Institut είναι Μάιο, τέλη Αυγούστου – αρχές Σεπτέμβρη, Ιανουάριο.
Οι εξετάσεις επιπέδου Γ2 και Γ2 + του Goethe Institut  είναι αρχές Μαΐου και Νοέμβριο.

Γιατί να μάθω Ιταλικά;

 • Για την ιστορία της Ιταλίας και τη μακρόχρονη σύνδεσή της με τον Ελληνική ιστορία. Ο όρος και μόνο ελληνορωμαϊκός δείχνει  τις πολλαπλές     σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δυο λαών.
 • Για τον πολιτισμό. Γνωρίζοντάς τα σημαίνει ότι έχεις πρόσβαση σε μία λογοτεχνική κληρονομιά μεγάλης σημασίας για την ευρωπαϊκή ιστορία, σε   πολύ αξιόλογα ανθρωπιστικά και επιστημονικά κείμενα, στην ιταλική θεατρική και μουσική παραγωγή, την όπερα, τον κινηματογράφο και την    τηλεόραση.
 • Για σπουδές. Πολλοί Έλληνες σπούδασαν και εξακολουθούν να φοιτούν σε ιταλικά πανεπιστήμια.
 • Για εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις. Επιχειρηματίες, επενδυτές, εργαζόμενοι επενδύουν και ή εργάζονται στον ιταλικό βιομηχανικό και    βιοτεχνικό τομέα.
 • Και μιλώντας Ιταλικά, το ταξίδι στην Ιταλία, γίνεται μία πραγματική απόλαυση με τις επισκέψεις στις ιστορικές πόλεις της, την τέχνη και στις    φυσικές ομορφιές της.

 

Ποια πτυχία υπάρχουν που πιστοποιούν τη γνώση της Ιταλικής Γλώσσας ;
Υπάρχουν τέσσερις φορείς που πιστοποιούν τη γνώση της Ιταλικής Γλώσσας:
α) Το Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, β) το Πανεπιστήμιο της Perugia , γ) το Πανεπιστήμιο της Sienna , καθώς και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος . Από αυτούς τα πτυχία που χορηγούνται από το Ιταλικό Ινστιτούτο Θες/νίκης, το Πανεπιστήμιο της Perugia και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τι πτυχία χορηγούνται από το Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης;
Το Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης χορηγείται το Diploma di Lingua Italiana σε επίπεδο B2  και το Diploma Superiore Di Lingua e Cultura Italiana σε επίπεδο Γ2.

Κάθε πότε δίνεται το Diploma;
To Diploma δίνεται μία φορά το χρόνο , στο τέλος Μαΐου και υπάρχει επαναληπτική εξεταστική περίοδος το Νοέμβριο μόνο για αυτούς που έχουν αποτύχει σε μία ενότητα.

Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση Diploma;
Έχει δύο μέρη, το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

DIPLOMA
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Α) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (3 κείμενα)
Β) ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ (4 δραστηριότητες)
Γ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ - ASCOLTO ( 3 κείμενα)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ : 2 ΩΡΕΣ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ : 15 ΛΕΠΤΑ
Δ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ( 2 ΚΕΙΜΕΝΑ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ : 1 ΩΡΑ 30 ΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 3 ΩΡΕΣ 45 ΛΕΠΤΑ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Συζήτηση μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενου ( σύντομη παρουσίαση του εξεταζομένου, σχόλιο ενός άρθρου, περιγραφή μιας εικόνας)

Το Diploma αναγνωρίζεται παγκοσμίως;
Αναγνωρίζεται μόνον εντός Ελλάδος από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όμως εάν κάποιος ενδιαφέρεται να κάνει σπουδές στην Ιταλία ή οποιοδήποτε άλλου είδους εξειδίκευση στην Ιταλία θα πρέπει να κατέχει κάποιο πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Perugia, συνήθως το CELI 3 ή 4 ή και κάποιο από τα πτυχία του Πανεπιστημίου της Σιένα.

Τι πτυχία χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο της Perugia;
Το Πανεπιστήμιο της Perugia χορηγεί πτυχία σε 5 επίπεδα , τα CELI 1, 2,3,4 και 5, τα οποία είναι αναγνωρισμένα παγκοσμίως και αποτελούν προϋπόθεση για κάποιον που ενδιαφέρεται να κάνει σπουδές ή και να εργαστεί στην Ιταλία. Ο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει όλα τα πτυχία CELI εκτός του CELI 1, αρχίζοντας από το CELI 2 (μέτρια γνώση), CELI 3 (καλή γνώση), CELI 4 (πολύ καλή γνώση) και CELI 5 (άριστη γνώση).

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για τα πτυχία CELI του Πανεπιστημίου της Perugia;
Εξετάσεις για τα πτυχία αυτά διενεργούνται κάθε Νοέμβριο και Ιούνιο.

Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση CELI 3 (καλή γνώση- B2);
Έχει 2 μέρη , το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

Επίπεδο CELI 3 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική διάρκεια γραπτού μέρους 3 ½ ώρες 3 δραστηριότητες (25 λεπτά) 3 κείμενα και 2 εκθέσεις (2 ώρες και 15 λεπτά) 2 εξεταζόμενοι/εξεταστές(15 λεπτά) 4 δραστηριότητες (45 λεπτά)

 

Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση CELI 4 (πολύ καλή γνώση- Γ1);
Έχει 2 μέρη , το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου. Στην παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να υπάρχει και περίληψη.

Επίπεδο CELI 4 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική διάρκεια γραπτού μέρους 4 ½ ώρες 3 δραστηριότητες (25 λεπτά) 4 κείμενα και 2 εκθέσεις(2 ώρες και 45 λεπτά) 2 εξεταζόμενοι/εξεταστές(15 -20 λεπτά) 4 δραστηριότητες(1 ώρα και 15 λεπτά)

 

Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση CELI 5 (άριστη γνώση- Γ2);
Έχει 2 μέρη , το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

Επίπεδο CELI 5 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική διάρκεια γραπτού μέρους 4 ½ ώρες 3 δραστηριότητες (30 λεπτά) 3 κείμενα και 2 εκθέσεις (2 ώρες και 45 λεπτά) 2 εξεταζόμενοι/ εξεταστές (20 λεπτά) 4 δραστηριότητες (1 ώρα και 15 λεπτά)

 

Τι πτυχία χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο της Σιένα;
To Πανεπιστήμιο της Σιένα χορηγεί πτυχία σε 4 επίπεδα , τα CILS 1, 2,3 και 4, τα οποία είναι αναγνωρισμένα παγκοσμίως και αποτελούν προϋπόθεση για κάποιον που ενδιαφέρεται να κάνει σπουδές ή και να εργαστεί στην Ιταλία.

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για τα πτυχία CILS του Πανεπιστημίου της Σιένα ;
Εξετάσεις για τα πτυχία αυτά διενεργούνται κάθε Δεκέμβριο και Ιούνιο.

Αν αποτύχω σε μία ενότητα τι γίνεται;
Οι υποψήφιοι που περνούν το ένα από τα δύο μέρη μπορούν να επαναλάβουν αυτό στο οποίο απέτυχαν την επόμενη εξεταστική περίοδο με έκπτωση στα εξέταστρα.

Υπάρχει Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για τα Ιταλικά ;
Ναι. Σε δύο βασικά επίπεδα Β2 και Γ1.

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για το ΚΠΓ;
Συνήθως οι εξεταστικοί περίοδοι είναι Νοέμβριος και Απρίλιος ή Μάιος.

Πού γίνονται οι αιτήσεις για την εγγραφή στις εξετάσεις ΚΠΓ;
Γίνονται στα γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας.

Πώς μπορώ να μάθω τα αποτελέσματα του ΚΠΓ;
Αυτά ανακοινώνονται στο διαδίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα:
www.iic.gr , www.iicsalonicco.esteri.it , www.kpg.ypepth.gr

TOP